Pro školy

Materiály a kontakty

Všechny filmy Projektu 100 jsou opatřeny metodickými materiály. Obsahují texty pro pedagogy, které vás uvedou do historicko-společenského kontextu daného filmu, a pracovní listy pro vaše studenty, kde najdete i praktická edukativní cvičení.

Pro možnost uspořádání školních projekcí ve vašem kině se obracejte na koordinátorku komunikace se školami Alexandru F. Lipovskou na emailové adrese alexandra.lipovska@acfk.cz nebo telefonu 720 422 086. Kinaři si školní projekce mohou objednávat přes Disfilm, případně na emailové adrese projekce@acfk.cz.

Upozornění: Film Cesta do pravěku je až do 30. 6. 2018 dostupný exkluzivně pouze pro školní projekce.

Pedagogické materiály ke stažení: